Freelance Tasarımcı Nedir ve Kimlere Denir?

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere “freelance tasarımcı nedir ve kimlere denir” konulu yazımı aktaracağım.

Freelance tasarımcı, serbest çalışan bir profesyoneldir ve tasarım projelerini kendileri yürütürler. Bu tasarımcılar genellikle kendi işlerini yürütmekte ve kendilerine ait bir stüdyo veya ofisleri yoktur. Bu nedenle, genellikle daha esnek bir çalışma saatleri ve mekanları vardır.

Freelance tasarımcılar, birçok farklı alana hizmet verebilirler. Örneğin, logo tasarımı, katalog ve broşür tasarımı, web tasarımı, afiş ve reklam tasarımı gibi. Bu tasarımcılar, genellikle bir projede çalışırken, yalnız çalışırlar veya küçük takımlar oluştururlar. Onlar, tasarım projelerini yürütmek için gerekli olan tüm araçları, yazılım ve donanımı kendileri sağlar.

Freelance tasarımcılar, deneyimi ve becerileri sayesinde, birçok farklı projede hizmet verirler. Bu, onların birçok farklı sektöre ve markaya hizmet verme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, freelance tasarımcılar, genellikle daha uygun bir maliyetle hizmet verirler ve projeler için daha kısa bir zaman aralığında tamamlar.

Freelance tasarımcılar, genellikle kendilerine karşılık gelen ücretleri talep ederler ve müşterilerinin ihtiyacına göre saat, proje veya sözleşme bazında ücretlendirme yaparlar. Bu, müşteriler için maliyet etkililiği sağlar ve freelance tasarımcılar için de esneklik sağlar.

Son olarak, freelance tasarımcılar, kendi işlerini yürütmekte ve kendilerine sağladığı esneklik nedeniyle, kariyerlerinde kendilerini geliştirmekte ve özgürce çalışmaktadırlar. Ayrıca, freelance tasarımcılar, müşterileriyle çalışmak için farklı sektörlerde tecrübe kazanma fırsatına sahiptirler.

Sonuç olarak, freelance tasarımcılar, esnek çalışma saatleri ve mekanları ile tasarım projelerini yürütmekte ve çeşitli alanlarda hizmet verebilmektedir. Ayrıca, deneyimi ve becerileri sayesinde birçok farklı projede hizmet verirler ve projeler için daha uygun maliyetle hizmet verirler.

Logo Tasarımı Nedir ve Neden Önemlidir?

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere “logo tasarımı nedir ve neden önemlidir” konusunda konuşmak istiyorum.

Logo, bir markanın kimliğini ifade eden bir simgedir. Logo, marka adının yanı sıra renkler, fontlar ve tasarım elementleri gibi öğelerle birlikte kullanılır. Logo, bir markanın kimliğini belirleyen önemli bir parçasıdır.

Bir logo tasarımı, markanın hedef kitlesine hitap etmeli ve markanın değerlerini yansıtmak için tasarlanmış olmalıdır. Örneğin, bir çocuk oyuncağı markası için renkli ve eğlenceli bir logo, bir finans kuruluşu için ise sade ve profesyonel bir logo daha uygun olacaktır.

Bir logo tasarımı, aynı zamanda markanın rakiplerinden ayırt edilmesini sağlamak için benzersiz olmalıdır. Bir logo, markanın rakiplerinden farklı ve kolayca hatırlanır olmalıdır.

Sonuç olarak, logo tasarımı markanın kimliğini ifade etmekte ve markayı rakiplerinden ayırt etmekte önemli bir rol oynar. Markanız için bir logo tasarlamak istiyorsanız, markanızın hedef kitlesine ve değerlerine uygun bir tasarım seçmeli ve benzersiz olmalısınız.

Nedir Bu Grafik Tasarım?

Grafik tasarım, sanat ve teknolojiyi kullanarak  bir mesajı iletmek ve görselleştirmek için kullanılan bir iletişim yöntemidir. Vurgu, zıtlık, hiyerarşi vb. bu dilin kurallarını oluşturur.

Peki, Ne İşe Yarar?

Grafik tasarım, karmaşık olanı çözer. Nasıl mı? Karmaşık bir mesajı kalıcı ve algılanabilir bir görselle anlatabilir. Aslında grafik tasarım her yerdedir ve herkes içindir. Nüfüs cüzdanından paraya, içtiğiniz suyun etiketinden marketteki her bir ürüne kadar grafik tasarım ürünüdür.

Grafik tasarım basılı ve hareketli medya olarak farklı alanlarda ürünler içerir. Basılı medyaya yönelik logo, broşür, kurumsal kimlik, kitap dergi gibi basılı yayın organlarıdır. Hareketli medyaya yönelik jenerikler, TV reklamları arayüz tasarımı gibi ürünlerdir. Bu işi yapan kişiye ise Grafiker (Almanca Graphiker kelimesinin karşılığı) ya da Grafik Tasarımcı (İngilizce Graphic Designer kelimesinin karşılığı) unvanı verilir. Bu unvana sahip olabilmek için eğitimden geçmek gerekir.

Grafik Tasarımcı

Mesajın iletilmesi için metin, fotoğraf gibi görsel öğeleri estetik bir dil ile çekici hale getiren ve bu yolla etkili bir görsel iletişim oluşturan kişi grafik tasarımcıdır. Grafik tasarımcının amacı etkili bir dille mesajı görsel öğeleri kullanarak aktarabilmektir.

Mizanpaj ve kapak tasarımı ile ilgilenen bir tasarımcı gazete, dergi gibi materyallerin görsellik açısından tasarlayabilir, dergi ve kitap kapakları tasarlayarak bir yayın evinde çalışabilir. Hareketli medyaya yönelen bir tasarımcı televizyon kanallarında jenerik, reklam ve animasyon alanlarında çalışabilir. Bir Tasarımcı logo, broşür, katalog afiş vb. tasarımlar yaparak tasarım ofislerinde çalışabilir…

Kullanılan Programlar

Günümüzde grafik ve medya yazılımlarını üreten Adobe şirketi çokça tercih edilmekte. Adobe Programları (Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects, Premier ) aracılığıyla grafik tasarımcılar basılı ve hareketli medyaya yönelik tasarımlar yaparlar.

Grafik Tasarımın görsel ilke ve ögeleri

Günümüz görsel sanatlar, tasarım ve mimarlık alanlarının eğitiminde görsel tasarım elemanlarının ve ilkelerinin kökeni, Japon sanat eğitimine dayanır. Kolombiya Üniversitesinden sanat ve tasarım eğitmeni Arthur Wesley Dow, Tokyo Güzel Sanatlar Akademisindeki programlardan yararlanarak 1899 yılında yazdığı “Kompozisyon (Composition: ASeries of Exersies in Art Structure fort he Use of Students and Teachers)” adlı kitabında bu görsel öğe ve ilkeleri anlatmıştır. Bu kitapta sanatçı veya tasarımcı çizgiyle, ışık, gölge dengesiyle ve renkle çalışır, estetik kompozisyonlara ulaşabilmek için kontrol edilebilen yöntemi ve kitabı ile Dow, Amerikan sanatının ve tasarımının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte Arthur Wesley Dow’un geliştirdiği ve uyguladığı biçimci sanat ve tasarım eğitimi müfredatı, Almanya’da Bauhaus zanaatçılar bir çatı altında birleşerek görsel öğeler ve ilkelerin kullanımlarına dair denemeler yaparak günümüz tasarım anlayışının temellerini atmışlardır.

 

Grafik Tasarımın İlkeleri / Kompozisyon İlkeleri

Grafik tasarım, ortaya çıkması istenen tasarıma yönelik görsel mesajın estetik bir biçimde iletilmesi olarak tanımlanırsa estetik bir tasarımda olması istenilen görsel ögelerin (renk, metin, çizim, grafik, resimler, hareketli görüntüler vb.) belirli bir kompozisyon içinde (yön, boşluk, denge, bütünlük vb.) bir arada kullanımına yönelik bütünlük ve özgünlük gibi birtakım kriterleri içermektedir. Bir tasarım yapmak için bu ilkelerden bir ya da birkaç tanesini veya hepsi bir arada kullanılabilir. Bu görsel ilkelerin birbirleriyle ve görsel öğelerle birlikte kullanımlarından sonsuz tasarım kompozisyonları oluşturulabilir. Kompozisyonda en önemli kriter, her şeyin bütüne ait ve uygun olması, hiçbir öğenin birbirine yabancı ve uyumsuz olmamasıdır.

 

Grafik Tasarım İlkelerini sekiz başlıkta sıralayacağız bunlar vurgu, hiyerarşi, espas, denge, oran-orantı, yön, bütünlük ve ritim.

 

1-Vurgu / Egemenlik

Doğa ve her yapıt bir dominant noktaya sahiptir. Bu açıdan kompozisyonda da diğer ögeler belirli bir düzen içerisinde yer alırken bir tanesinin öne çıkması, mesajın iletilmesini kolaylaştırır. Dikkat çekilen bu öge, vurgulanandır.

 

2-Hiyerarşi / Koram

İki zıt ucu uygun kademelerle birbirine bağlayan köprüye hiyerarşi, yani koram denir. Tasarım yüzeyindeki görsel elemanları hiyerarşik olarak düzenlerken tasarımda üç çeşit koram vardır. Bunlar tasarım yüzeyinde ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabilirler.

1) Eksensel Koram

2) Merkezsel Koram

3)Çevresel Koram

 

3-Espas / Boşluk

Boşluk karmaşıklığı azaltır ve ferah bir göünüm sağlar. Nasıl ki her yeri eşyalarla dolu bir ev nasıl ruhumuzu sıkarsa her yeri görsel ve metinlerle dolu bir tasarım da sıkıcı olur. Bu açıdan tasarımlarda boşluklar kullanılır. Boşluk tasarımla ilerişim kuran kişiye rehberlik eder.

4-Denge

Tasarımda dengeyi, asimetrik ve simetrik olmak üzere iki farklı açıda kurgulayabiliriz. Simetrik denge ile kurulmuş kompozisyonlardaki ögeler, birbirleriyle dikey ve yatay olarak veya köşegensel olarak birbirine paralellik gösterir. Asimetrik denge, tasarım yüzeyindeki görsel ögeler arasında dinamik bir düzen sağlar. Simetrik dengede olduğu gibi asimetrik dengede de bir optik ağırlık merkezi vardır. Fakat bu merkez, geometrik merkezden farklı bir konumdadır tamamıyla gözün estetik açıdan belirlediği bir merkezdir.

 

5-Oran – Orantı / Ölçü

Tasarımda kullanılan görsel ögelerin birbirleri ile olan ilişkisine denir. Sanat tarihinde, oran-orantıya verilebilecek en ünlü örnek, Parthenon Tapınağıdır. Bu örneği göz önüne aldığımızda görsel açıdan estetik olanı yakalamak için tasarımda da benzer oran ve orantılara ihtiyacımız vardır.

 

6-Yön

Tasarım yüzeyindeki görsel elemanlar izlenirken birbirleriyle oluşturdukları uyumla yönelerek hareket oluşturur. Tasarımcı ileteceği mesaj doğrultusunda “gözünü görsel elemanlar üzerinde yönlendirmek” için kullanır.

 

7-Bütünlük / Ahenk

Bütünlük; Gestalt görsel algı teorisi içerisinde yer alır. Bu teori de izleyicinin görsele bakarken bir şekil ya da tastamam bir bütün aradığını söyler. İnsan zihni gördüğünü basitleştirip düzenler ve gruplayarak algılar. Böylece tasarımcı, kompozisyonda yer alan görsel ögeleri bir bütünlük içinde sunarsa izleyicinin algılaması kolaylaşır.

 

8-Ritim

Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Soyut bir kavram olmasına rağmen çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımı ile sağlanabilir. Kompozisyonda kullanılan tüm görsel elemanlarının bir ritim içerisinde olması gerekir. Ayrıca ritim, tasarım ile eser arasında bir uyum oluşturmak için yinelenen devinimler düzenidir.

İyi Bir Tasarımcı Olmak İçin Sahip Olunması Gereken Özellikler

Daha önce ‘grafik tasarım nedir ve ne işe yarar’ konusunu konuşmuştuk. Öncelikle iyi bir tasarımcı olmak için iyi bir göz eğitiminden geçmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişiliğiniz dışında taşımanız gereken bazı özelliklere sahip olmanız gerekmektedir bunlardan birazdan bahsedeceğim. Elbette bununla bitmeyecektir özellikle işe alımlarda çeşitli yetenekler de ek olarak istenebilir.

Birçok özelliğe sahip olsanız, hatta bu özellikleri kişiliğinize nüfus etseniz bile elbet karşınıza çıkacak bazı durumlarda çaresiz hissedebilirsiniz. Bu durumdan çok korkmayın çünkü her meslekte olduğu gibi tasarım içinde zorluklar var. Sektörle alakalı birçok podcast dinledim, birçok röportaj izledim ve neredeyse tamamının söylediği tek şey; “bir ara o kadar çok bunaldım ki bırakmak istedim” oldu hatta kimileri 1-2 sene kadar ara bile vermişti. Bu durum sizi korkutmasın sadece daha dinç tutsun.

Şimdi gelelim iyi bir tasarımcı olmak için yapmanız gerekenlere 🙂

  1. Araştırmacı Olmak

Alanında ve alanın dışında fark etmez bilmek, öğrenmek devamlı aktif olmak. Araştırmayı iyi yapabilmek bunun önemini şöyle açıklayayım size; Sağlık sektörüyle alakalı bir iş geldi ‘covid ile ilgili broşür’ hazırlayın dendi, bunun için sadece covidi değil aynı zamanda, virüs nedir, nasıl ortaya çıkar, nasıl yayılır gibi bilgileri de edinmeniz gerekebilir. Unutmayın ki her bir bilgi tasarımda bir çizgi oluşturur. Kafanızda taslağı daha net kurarsınız.

  1. Titiz ve Disiplinli Olabilmek

Tasarım yaparken karmaşadan uzak durmaya çalışın, her bir obje dikkatinizi dağıtabilir ve kaliteli bir sonuç elde etmenize engel olabilir. Tabi dağınık sevenlere lafım yok :d ama siz gene tasarım araç ve gereçlerinizi, tasarım yüzeyini temiz ve titiz kullanmaya çalışın.

  1. Ekip Çalışmasına Yatkın olmak

Aslında en önemli madde bu olabilir. Ekip çalışmasında en önemli olan birbirinizi tanıyıp koordinatör olabilmektir. İş paylaşımı yapıp herkes işini vaktinde bitirmelidir. Senin geç aldığın / verdiğin dosya için ekipte beklemeye yol açmak süreci uzatır ve projenin gecikmesine yol açabilir.

  1. Öğrenme İsteği Taşımak

Aslında birinci maddeyle çok alakadar bir başka madde. Öğrenmeye açık olmak ve devamlı yeni şeyler edinip güncel kalmak, tasarımcı açısından oldukça önemli olabilir.

  1. Tekrar Denemekten Korkma

Tekrar tekrar denemek sıkılmadan bıkmadan denemek. Hatalarınızdan ders çıkartın ve tekrar deneyin.

  1. Dinlemeyi Bil

Bu madde biraz ironi gibi olabilir ancak oldukça önemlidir. Bir tasarımcı olarak yeterince iyi dinleyemezseniz yeterince iyi anlayamaz ve yanlış bir yol izlersiniz. Bu durumda proje tahmini sürenin üzerine çıkabilir. Dikkatle dinleyip daha net olabilmesi için doğru soruları sorun.

  1. Projeleri Organize Et

Bir Tasarımcı olarak birden çok projede aynı anda çalışabilmeniz oldukça mümkün. Bunun için iş planı yapabilmelisiniz bu yeteneğinizi güçlendirmeniz sizi yararınıza olacaktır.